हिंदी में    

Kamdhenu Cow Mantra in English

Sarvkaamdudhe devi sarvatithreebhishechini l
Paavne surbhi shreshte devi tubhyam namostoote ll

Gau-Puja Mantra in English

Lakshmirya Lokpaalaanaam Dhenurupen Sansthita।
Ghritam Vahati Yagyarth Mam Papam Vyapohatu॥